HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ CHIA SẼ HÌNH ẢNH/VIDEO TRÊN BIGO QUA FACEBOOK

SAU KHI CHIA SẼ XONG CHÉP LINK GỬI BÁO CÁO THEO FORM : https://forms.gle/FoAa7jPpjfwF1Kix6

YÊU CẦU :

  • mỗi tuần đăng 2 bài , một tháng 8 bài chia sẽ ( chu kì từ ngày 20 tháng này đến hết ngày 21 tháng sau )
  • Tối thiểu 5 bài, tối đa 8 bài / tháng ( chu kì từ ngày 20 tháng này đến hết ngày 21 tháng sau )
  • Idol ko đủ nhiệm vụ chia sẽ sẽ bị trừ 15% tổng thu nhập của tháng đó .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.